Kątowniki G/W nierównoramienne

Każdy metal lub stop ma tzw. granicę plastyczności. Jeśli zadziała na niego siła, która tę granicę przekroczy, dochodzi do trwałej zmiany kształtu oraz wymiarów przedmiotu, który poddano obróbce. Na tym polega obróbka plastyczna metali, która w zależności od nadanej obrabianemu obiektowi temperatury może być obróbką na zimno, półgorąco lub gorąco. Wiąże się z tym pojęcie rekrystalizacji metali, czyli przywracania mu właściwości fizycznych, mechanicznych oraz strukturalnych, jakie miał przed obróbką plastyczną. Rekrystalizacji dokonuje się poprzez silne rozgrzanie i powolne wystudzenie metalu.

Kątowniki g/wnierównoramienne kształtowane są po uprzednim podgrzaniu materiału do temperatury wyższej od temperatury rekrystalizacji. Następnie są walcowane lub gięte a ich przekrój poprzeczny tworzy kąt prosty przypominający wielką literę L.

Kątowniki g/wnierównoramienne wykonywane są ze stali węglowej. Do typowych procesów technologicznych, którymi są później poddawane należą: cięcie, śrutowanie, malowanie antykorozyjne, frezowanie.

LP Nazwa Materiał Gatunek Waga
1 Kątownik 30x20x3 S235JR 1,13 kg
2 Kątownik 45x30x4 S235JR 2,25 kg
3 Kątownik 45x30x5 S235J 2,40 kg
4 Kątownik 60x40x5 S235JR, S355J2 3,76 kg
5 Kątownik 60x40x6 S235JR, S355J2 4,46 kg
6 Kątownik 70x50x5 S235JR, S355J2
7 Kątownik 70x50x6 S235JR, S355J2 5,50 kg
8 Kątownik 80x40x6 S235JR, S355J2 5,41 kg
9 Kątownik 90x60x6 S235JR, S355J2
10 Kątownik 90x60x8 S235JR, S355J2
11 Kątownik 100x50x6 S235JR, S355J2 6,84 kg
12 Kątownik 100x50x8 S235JR, S355J2 8,97 kg
13 Kątownik 120x80x8 S235JR, S355J2 12,20 kg
14 Kątownik 150x75x9 S235JR, S355J2 15,40 kg
15 Kątownik 200x100x10 S235JR, S355J2 23,00 kg
16 Kątownik 200x100x12 S235JR, S355J2 27,30 kg