Bednarka czarna

Bednarka czarna to tzw. bednarka goła, czyli stal walcowana niepokryta dodatkowym materiałem. Dostępna jest w rozmiarach od 20×2 do 50×4. Bednarka czarna, aż do wymiaru 40×5 włącznie wykonana jest ze stali S235JRG2 (RSt37-2 według normy DIN 17100 lub St3S według normy PN-88 H-84020). Bednarka czarna o szerokości 50 wykonana jest ze stali o symbolu S235. Wszystkie one charakteryzują się granicą plastyczności Re wynoszącą 235 [MPa], wytrzymałością na rozciąganie RM od 360 do 510 [MPa] oraz udarnością KV=27 [J]. Bednarka znajduje zastosowanie w rzemiośle (tradycyjnie i aktualnie głównie do produkcji beczek drewnianych) oraz budownictwie (np. jako instalacja odgromowa lub uziemienie instalacji i budynków). Dystrybuowana jest kręgach i w takiej postaci jest stosowana do wytwarzania części maszyn i urządzeń. Bednarka dostępna w naszej firmie jest produktem certyfikowanym. Może być używana jako bezpieczny materiał konstrukcyjny spełniający normy podane w karcie katalogowej.

LP Nazwa Materiał Gatunek Waga
1 Bednarka czarna 20x2 S235JR 0,314 kg
2 Bednarka czarna 20x3 S235JR 0,472 kg
3 Bednarka czarna 20x4 S235JR 0,628 kg
4 Bednarka czarna 20x5 S235JR 0,785 kg
5 Bednarka czarna 25x2 S235JR 0,393 kg
6 Bednarka czarna 25x3 S235JR 0,589 kg
7 Bednarka czarna 30x2 S235JR 0,471 kg
8 Bednarka czarna 30x3 S235JR 0,707 kg
9 Bednarka czarna 30x4 S235JR 0,942 kg
10 Bednarka czarna 40x2 S235JR 0,628 kg
11 Bednarka czarna 40x3 S235JR 0,942 kg
12 Bednarka czarna 40x4 S235JR 1,256 kg
13 Bednarka czarna 40x5 S235JR 1,570 kg
14 Bednarka czarna 50x2 S235JR 0,81 kg
15 Bednarka czarna 50x3 S235JR 1,18 kg